http://www.mesr.cz 
                Zdravotnický servis a
                mechanická výroba v centru MoravyLM Servis

Úvod


Lehká Mechanika ...

... to bylo původní označení naši dílny v povolovací listině Národního výboru dle Vyhl. 60 z roku 1976 Sb. Naše dílna byla tehdy v roce 1982 skromným začátkem, skromných rozměrů a ještě skromnějšího vybavení. Od této doby dílna kovovýroby postupně rostla a byla vybavena rozmanitější obráběcí technikou od soustružení, broušení a frézobání kovů , až po výrobu ozubených kol, vše s kontrolou jakosti výroby. 30 let praxe posunulo naše výrobní možnosti.

V současné době nabízíme celou škálu výkonů třískového obrábění, jež jsou srovnatelné s dobře vybavenými nástrojárnami současnosti. Strojní, měřící a nástrojové vybavení představuje standardní úroveň toho, co nástrojárna může nabídnout.