http://www.mesr.cz 
                Zdravotnický servis a
                mechanická výroba v centru MoravyLM Servis

Kontrola jakosti


Naše dílna používá standardně k odměřování délek na strojích lineární digitální pravítka s rozlišením do 0,001mm.


Pro kontrolu rozměrů vyrobených dílů máme k dispozici granitovou desku nejvyšší přesnosti, spolu s indikačními a měřícími přístroji. Pro velmi přesné měření tavarů, závitů, úhlů a délek, používáme dílenský mikroskop Zeiss a Johansonovy měrky ke kalibraci a nastavování všech měřidel.


Pro posouzení tvrdosti obráběných materiálů jsme vybaveni tvrdoměrem Rockwell, kde měříme tvrdost materiálů jak kuličkou tak diamantovým hrotem do hodnoty 68HRc.


Celá škála jak digitálních tak klasických mikrometů nám umožňuje měřit rozměry součástí od 0 po rozměr 200mm v přesnosti 0,001mm.


Pro kontrolu malých otvorů jsme vybaveni sadou křesných trnových kalibrů.